VALPREVENTIE

VALPREVENTIE

Uit incidentiecijfers blijkt dat 24 tot 40% van de thuiswonende 65-plussers minstens eenmaal per jaar valt, waarvan één derde herhaaldelijk.

Een val leidt vaak tot fysieke, psychosociale en financiële gevolgen. Daarom zijn preventieve maatregelen belangrijk. Bij ouderen met een verhoogd valrisico is een multifactoriële evaluatie wenselijk om de meest voorkomende valrisicofactoren vroegtijdig op te sporen en te koppelen aan gepaste interventies. Deze kunnen het aantal valincidenten met tot een derde doen dalen, naargelang het soort en de combinatie van interventies. (bron EVV)

Zelf ben ik aangesloten bij het Expertennetwerk Valpreventie (waar verschillende experten in valpreventie onderverdeeld worden in expertisegebieden) en geef ik vormingen en algemeen advies rond val-en fractuurpreventie in de thuiszorg, ziekenhuizen en woonzorgcentra. Tevens bied ik ook nog de groepssessies ‘Blijf valangst de baas’ aan. Deze werden ontwikkeld om valangst bij oudere personen te verminderen.

Tijdens vijf sessies van 2u wordt in groep gewerkt rond de valangst van oudere personen. Onder andere de verschillende valrisicofactoren komen aan bod. Deelnemers leren doorheen de sessies:

 

  • hun bezorgdheid om te vallen te verminderen;
  • de kans op vallen te verminderen;
  • optimaal gebruik te maken van de eigen mogelijkheden;
  • meer aan lichaamsbeweging te doen.

 

We gebruiken hierbij ‘Blijf Valangst de baas’ door De Vos L., De Coninck L., Bouckaert L., Vandekerkhof S., Valy S., Meurrens J., Milisen K. (2020).

CONTACT

Lieve Opsteyn

0485 75 31 31

Lieve@kineducation.be

 

KINEDUCATION

ondernemingsnummer 0762.924.004
bankrekeningnummer BE54 0019 0074 4197

indien je zelf ideeën hebt voor een bijscholing, een e-learning of je wil zelf een cursus voorstellen, neem dan contact op

Scroll naar boven
Scroll naar top